BẢN TIN KCN QUÝ 4/2020

Kính gửi Quý khách hàng,

Khu công nghiệp NDV – Nam Đình Vũ xin trân trọng phát hành bản tin Khu công nghiệp Quý 4/2020

NỘI DUNG CHÍNH:

  1. Cập nhật tiến độ dự án
  2. Hoạt động mới của các nhà đầu tư
  3. Các sự kiện của KCN
  4. Chính sách Pháp luật
  5. Cập nhật môi trường đầu tư

Click vào đây để xem chi tiết