BẢNG TỔNG HỢP QUY ĐỊNH XUẤT XỨ, FORM C/O VÀ CƠ QUAN CẤP PHÁT


BẢNG TỔNG HỢP QUY ĐỊNH XUẤT XỨ, FORM C/O VÀ CƠ QUAN CẤP PHÁT


TTTHỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨUFORM C/O ƯU ĐÃIFORM C/O KHÔNG ƯU ĐÃI
ADESAKGSTPBICOMexicoVenezuelaPeruTextile
1CÁC NƯỚC CHO HƯỞNG ƯU ĐÃI GSP:            
 CÁC NƯỚC EU (27 nước)v/c     vv   v
 NORWAY, SWITZERLAND, TURKEYv     vv    
 JAPANv     vv    
 CANADAv     vv    
 NEW ZEALANDv     vv    
 BELARUS, RUSSIAv     vv    
2CÁC NƯỚC ASEAN:            
 BRUNEI, CAMBODIAvcc c vv    
 INDONESIA, MALAYSIA, MYANMAR, PHILIPPINES, THAILANDvcc cvvv    
 SINGAPORE cc cvvv    
 LAOvcccc vv    
3CHINA  c   vv    
4KOREA, REPUBLIC OF    cvvv    
5MEXICO     vvvv   
6VENEZUELA     vvv v  
7PERU     vvv  v 
8CÁC NƯỚC CHO HƯỞNG ƯU ĐÃI GSTP     vvv    
9CÁC NƯỚC KHÁC      vv    


  • v: các Tổ cấp C/O của VCCI cấp; c: các Phòng Quản lý XNK của Bộ Công thương và các Ban quản lý KCX-KCN được Bộ Công thương ủy quyền cấp.
  • v/c: form A hàng giáy dép XK sang EU do các Phòng Quản lý XNK của Bộ Công thương và các Ban quản lý KCX-KCN được Bộ Công thương ủy quyền cấp; form A các mặt hàng khác do các Tổ cấp C/O của VCCI cấp.
    
  • Phòng Quản lý XNK Khu vực TP.HCM Bộ Công thương: Địa chỉ: 35-37 Bến Chương Dương, Q.1, TP.HCM. Tel: 08.8294569
  • Theo danh sách của UNCTAD: Việt Nam không có trong danh sách các nước được hưởng ưu đãi GSP của Australia, Estonia, và United States.
  • Chỉ xét cấp C/O form A hàng xuất sang các nước ASEAN (trừ Singapore) khi nước nhập khẩu cần áp dụng quy tắc cộng gộp ASEAN của EU, Switzerland, Norway, và Turkey.