KCN Nam Đình Vũ _Bản tin cuối năm 2019
  • 0

KCN Nam Đình Vũ _Bản tin cuối năm 2019

Kính gửi Quý khách hàng,Khu công nghiệp Nam Đình Vũ xin trân trọng phát hành bản tin khu công nghiệp tháng 12/2019 tại đâyMọi chi tiết góp ý hoặc thắc mắc...

Xem thêm
KCN NAM ĐÌNH VŨ - Bản tin tháng 10
  • 0

KCN NAM ĐÌNH VŨ - Bản tin tháng 10

Kính gửi Quý khách hàng,Khu công nghiệp Nam Đình Vũ xin trân trọng phát hành bản tin khu công nghiệp tháng 10/2019 tại đây.Mọi chi tiết góp ý hoặc thắc mắc xin...

Xem thêm