Đất sản xuất công nghiệp

Ngành nghề sản xuất: Phù hợp với tất cả các ngành sản xuất công nghiệp tổng hợp và chuyên sâu.

Xem thêm

Khu nhà xưởng xây sẵn

Các ngành dự kiến thu hút: cơ khí, công nghiệp phụ trợ ô tô, hóa chất, sản xuất và chế biến xuất khẩu.

Xem thêm

Đất kho bãi

Ngành nghề sản xuất:  đầu tư kinh doanh kho bãi, dịch vụ vận tải. Đất sạch sẵn sàng bàn giao lớn với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích dịch vụ.

Xem thêm

Đất cảng biển

Công suất và tiến độ đầu tư hiện tại: cảng Nam Đình Vũ đang hoạt động hiệu quả với 2 bến container, công suất xếp dỡ 600.000 TEU/năm.

Xem thêm

Đất dầu khí

Tỷ lệ lấp đầy cho thuê: 100%. Tiến độ đầu tư hIện tại: đoàn thành san lấp, đang xây dựng hạ tầng kỹ thuật cảng.

Xem thêm