Đất dầu khí

  • Quy mô: 31ha với 03 bến.
  • Công suất: 70.000 m3
  • Tiếp nhận tàu có trọng tải: đến 30.000DWT.

Tỷ lệ lấp đầy cho thuê: 100%.

Tiến độ đầu tư hIện tại: đoàn thành san lấp, đang xây dựng hạ tầng kỹ thuật cảng.

(+84) 965 469 469