CẬP NHẬT NGAY CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

Trong thời kỳ diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, hầu hết các doanh nghiệp đều gặp khó khăn. Chính phủ Việt Nam đã cập nhật các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để nhà đầu tư nhanh chóng quay trở lại giai đoạn phục hồi.

1. Giảm 10% giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất và kinh doanh

Đây là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19 tại Công văn 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020.

Cụ thể, đối với giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất và kinh doanh: Giảm 10% giá bán lẻ điện quy định tại Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 ở các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm.

Đối với giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp, giá bán buôn điện cho chợ, giảm 10% giá bán buôn điện so với biểu giá bán buôn điện tại Quyết định 648/QĐ-BCT.

Tổng số thời gian doanh nghiệp được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là ba (03) tháng.

Toàn văn Công văn 2698: https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Tai-chinh-nha-nuoc/Cong-van-2698-BCT-DTDL-2020-ho-tro-giam-gia-dien-cho-khach-hang-bi-anh-huong-cua-dich-Covid-19-440109.aspx

2. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về vốn 

Ngay từ giai đoạn dịch bệnh chưa ảnh hưởng nặng nề như hiện nay, Thủ tướng đã có Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Theo đó, Chính phủ giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng. Nhằm cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng.

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí… đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (trước hết là gói hỗ trợ tín dụng khoảng 250 nghìn tỷ đồng).

Toàn văn Chỉ thị 11: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/Chi-thi-11-CT-TTg-2020-giai-phap-cap-bach-thao-go-kho-khan-san-xuat-kinh-doanh-ung-pho-dich-Covid-19-436335.aspx

3. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về thuế

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại lớn, gặp khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, không có khả năng nộp thuế đúng hạn. Vừa qua, Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, quy định:

 • Đối tượng được hưởng:

Là các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động trong các ngành kinh tế sau đây:

–      Kinh doanh bất động sản

–      Xây dựng,

–      Vận tải kho bãi,

–      Các ngành nghề khác thuộc danh mục tại Điều 2 của Nghị định.

 • Mức hỗ trợ:

– Gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 3, 4, 5, 6 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế theo tháng), và kỳ tính thuế Quý 1, Quý 2 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai theo quý). Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thông quy định thông thường.

– Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 và số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1, quý 2 của kỳ tính thuế năm 2020. Thời gian gia hạn là 5 tháng.
Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức đã thực hiện nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 vào ngân sách nhà nước thì doanh nghiệp, tổ chức được điều chỉnh số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp để nộp cho số phải nộp của các loại thuế khác.

– Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất kỳ đầu năm 2020. Thời gian gia hạn: 5 tháng

Toàn văn Nghị định 41: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/Nghi-dinh-41-2020-ND-CP-gia-han-thoi-han-nop-thue-va-tien-thue-dat-438649.asp

chính sách hỗ trợ khôi phục nền kinh tế

4. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất

BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 6/2020 hoặc tháng 12/2020 và không tính lãi phạt chậm nộp.

Theo đó, các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, dẫn đến không bố trí được việc làm cho người lao động

Trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên, hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất) theo quy định tại Khoản 1 Điều 88 Luật BHXH 2014; các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 và Điều 28 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015.

Bên cạnh đó, BHXH không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng, hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra nếu doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Toàn văn Công văn 860: https://thuvienphapluat.vn/cong-van/bao-hiem/Cong-van-860-BHXH-BT-2020-dung-dong-quy-tu-tuat-doi-voi-doi-tuong-anh-huong-dich-Covid-19-437425.aspx

5. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành Công văn 245/TLĐ ngày 18/3/2020 về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, đồng ý cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 đến ngày 30/6/2020.

Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là những doanh nghiệp có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên.

Nếu sau thời điểm này, dịch Covid-19 chưa thuyên giảm và doanh nghiệp còn tiếp tục khó khăn thì thời gian được lùi đến ngày 31/12/2020.

Toàn văn Công văn 245: https://thuvienphapluat.vn/cong-van/lao-dong-tien-luong/Cong-van-245-TLD-2020-lui-thoi-diem-dong-cong-doan-voi-doanh-nghiep-bi-anh-huong-dich-Covid-19-437877.aspx

6. Miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh NH nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, TCTD, chi nhánh NH nước ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu DN) đối với khách hàng mà:

– Nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kề từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19; và

– Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Toàn văn Thông tư 01: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tien-te-ngan-hang/Thong-tu-01-2020-TT-NHNN-thoi-han-tra-no-mien-giam-lai-phi-ho-tro-khach-hang-do-dich-Covid-19-436955.aspx

ủng độ 2 tỷ đẩy lùi covid

7. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được vay tiền để trả lương ngừng việc cho người lao động

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động 2012 trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thì được vay không có tài sản bảo đảm tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

Toàn văn Nghị quyết 42: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-quyet-42-NQ-CP-2020-bien-phap-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-Covid-19-439526.aspx

Bên cạnh các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của nhà nước, Khu công nghiệp còn chủ trương hỗ trợ các nhà đầu tư bằng các ưu đãi hấp dẫn về chi phí, thuế và dịch vụ tận tâm. Kính mời quý doanh nghiệp tham khảo các chính sách ưu đãi đầu tư tốt nhất thị trường Việt Nam tại đây.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất và bứt phá sau mùa Covid, Khu công nghiệp Nam Đình Vũ dành tặng ưu đãi đặc biệt cho các nhà đầu tư: Giảm ngay 20% phí quản lý hạ tầng trong suốt 3 tháng!
_ Từ tháng 5/2020 đến hết tháng 7/2020 _

Để được tư vấn cũng như nhận nhiều nội dung chi tiết hơn, mời quý doanh nghiệp để lại thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ kết nối với quý khách trong thời gian sớm nhất.

 

LIÊN HỆ 

Hotline: (+84) 965 469 469

  Logo Tập đoàn Sao đỏ

   

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ SAO ĐỎ
  Địa chỉ: Số 768B Ngô Gia Tự, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Hải Phòng.
  Điện thoại: (+84) 0225 3 814301
  Email: sales@saodogroup.com
  Website: www.namdinhvu.com