Đất sản xuất công nghiệp

Ngành nghề sản xuất: Phù hợp với tất cả các ngành sản xuất công nghiệp tổng hợp và chuyên sâu.

Tổng diện tích đất công nghiệp: 917ha

Diện tích sẵn sàng bàn giao:26 ha+

Ngành nghề sản xuất: Phù hợp với tất cả các ngành sản xuất công nghiệp tổng hợp và chuyên sâu, những ngành nghề sản xuất không bị Chính phủ Việt Nam cấm đầu tư

Đất sạch sẵn sàng bàn giao lớn với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích dịch vụ.

Diện tích cho thuê linh hoạt: từ 1ha trở lên tùy theo yêu cầu của nhà đầu tư.

  • Bàn giao Khu đất thuê: cao độ ±4.5; độ chặt k90.
  • Tiện ích trong Khu: đã sẵn sàng và được đấu nối đến chân hàng rào Khu đất thuê:
  • Cấp điện: giai đoạn 1 công suất 2×63 MVA .
  • Cấp nước: 30.000 m3/ngày
  • Nhà máy xử lý nước thải: giai đoạn 1 công suất 10.000 m3/ngày.
  • Tiện ích khác: cung cấp dịch vụ cảng biển, ngân hàng, bưu điện, kho vận, hải quan tại chỗ…

Hotline: +84 965 469 469. Hãy liên hệ ngay để nhận báo giá trong ngày.