Giấy Phép Môi Trường dự án 30/08/2023

Kính gửi Quý khách hàng & đối tác,

Căn cứ theo điểm b, khoản 1, điều 102 về công khai thông tin môi trường của nghị định 08/2022/NĐ-CP, theo đó: “KCN phải công khai giấy phép môi trường, chậm nhất 10 ngày ngay sau khi có giấy phép môi trường lên trên trang thông tin điện tử của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoặc tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp”.

KCN Nam Đình Vũ xin công bố giấy phép môi trường Khu phía Bắc 369,7ha và 223,7ha Khu Phía Nam tại đây. Thời hạn của giấy phép là 7 năm tính từ ngày 30/08/2023 đến ngày 29/08/2030.

Trân trọng!