Hội thảo: Quản lý Tuân thủ dành cho doanh nghiệp có lao động nước ngoài

1 3

Hội thảo: Quản lý Tuân thủ dành cho doanh nghiệp có lao động nước ngoài

Managing Compliance for Foreign Labors workforce

Kính gửi Quý Doanh nghiệp,

Dear valued clients,

Với sự phát triển nhanh của lực lượng lao động toàn cầu, các doanh nghiệp tại Việt Nam luôn có sự quan tâm với tuyển dụng người lao động nước ngoài. Bên cạnh đó, những cập nhật, thay đổi gần đây về chính sách xuất nhập cảnh, nhập cư, luật lao động dự báo việc tăng cường thanh, kiểm tra việc tuân thủ dành cho lao động nước ngoài từ các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương. Do đó, KPMG Việt Nam hân hạnh được kết hợp cùng Khu công nghiệp Nam Đình Vũ tổ chức hội thảo Quản lý Tuân thủ dành cho doanh nghiệp có lao động nước ngoài tại Việt Nam. Hội thảo sẽ cung cấp những điểm quan trọng cần lưu ý từ quy trình tuyển dụng cho đến đảm bảo tuân thủ về Thuế Thu nhập Cá nhân và Luật Xuất Nhập cảnh dành cho lao động nước ngoài.

As we continue to witness the global evolution of workforce dynamics, the engagement of foreign talent has become an integral aspect for many businesses operating in Vietnam. With the recent changes in immigration and labor regulations, it is expected that the authorities will enhance the tax and labor audits as well as multi-authorities audits to supervise and re-enforce the compliance status of foreign labor. Therefore, KPMG in Vietnam is collaborating with Nam Dinh Vu Industrial Park to organize the Managing Compliance for Foreign Labors workforce in Vietnam. The seminar will guide you through important processes from recruiting foreign labors, to complying with Personal Income Tax and Immigration regulations.

Hội thảo có thể phù hợp dành cho các Cán bộ quản lý Nhân sự, nhân viên bộ phận Nhân sự, Nhân viên kế toán, kế toán trưởng, Nhân viên hành chính và các bộ phận làm việc trực tiếp trong quá trình tuyển dụng lao động nước ngoài và xuất nhập cảnh cho lao động nước ngoài.

This seminar is best suit for HR Managers, HR staff, Accountant, Chief Accountant, Admin staff and staff form department in charge of recruiting, processing immigration for foreign labors.

Tham gia ngay
Join us now

Ngày / Date 26/06/2024
Thời gian / Time 13:30 – 15:30
Địa điểm / Venue

Phòng họp lớn tầng 1, Tập đoàn Sao Đỏ – Số 768B Ngô Gia Tự, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng.

1st Floor, Big Conference Room, Sao Do Group – 768B Ngo Gia Tu, Thanh To, Hai An, Hai Phong.

Ngôn ngữ / Language Tiếng Việt / Vietnamese
Link đăng ký / Registration link: https://forms.microsoft.com/e/8M0wcq7SC5
Theo dõi / Follow Hội thảo được tổ chức offline và sẽ được livestream trực tiếp trên nền tảng Youtube, Facebook bởi KCN Nam Đình Vũ 

register now button

Để công tác chuẩn bị và đón tiếp được chu đáo, quý doanh nghiệp vui lòng đăng ký trước ngày 24/06/2024.

Kindly register before 24th June 2024 to ensure smooth arrangements.

Nội dung chương trình
Agenda

13:30 – 14:00 Đón khách / Guest reception
14:00 – 14:10 Giới thiệu / Opening remarks
14:10 – 14:25 Tuyển dụng và giao kết hợp đồng lao động với người lao động nước ngoài
Recruitment & entering labor contract with foreign employees
14:25 – 14:45 Những thay đổi đáng lưu ý trong quy định và thực tiễn GPLĐ, thị thực và các sai sót thường gặp
Notable changes in regulations and practices with regards to work permit, visa and common mistakes of businesses and foreigners
14:45 – 15:05 Yêu cầu tuân thủ đối với thuế TNCN, Bảo hiểm bắt buộc và Công đoàn đối với người lao động nước ngoài
Compliance requirements on PIT, compulsory insurances and Trade Union for foreign labors
15:05 – 15:30 Hỏi đáp
Q&A Session

register now button

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ / For any inquiries, please contact:

Ms. Lan Anh | anhntl@saodogroup.com | +84 934 577 945

Mr. Duong | dkpham@kpmg.com.vn | +84 917 734 062

Diễn giả

Speakers

2 5 3 2 4 1
Lê Minh Hằng

Giám Đốc / Director

Dịch vụ Tư vấn Di chuyển Toàn cầu  / Global Mobility Services

KPMG Việt Nam

Trần Thị Thanh Minh

Giám Đốc, Luật sư / Director, Attorney at law

Dịch vụ Tư vấn pháp lý Doanh nghiệp, Tuyển dụng & Lao động / General Corporate, Employment & Labour Law Services

Công ty Luật TNHH KPMG, KPMG Việt Nam

Đặng Đức Giang

Giám Đốc / Director

Dịch vụ Tư vấn Di chuyển Toàn cầu  / Global Mobility Services

KPMG Việt Nam

Trân trọng / Best regards,