Cập nhật tình hình Kinh tế Hải Phòng tháng 7/2020

Tình hình kinh tế Hải Phòng tháng 7/2020

Giữa mối lo ngại về dịch bệnh khắp các tỉnh thành trên cả nước, thành phố cảng Hải Phòng vẫn đang kiên cường vừa đồng lòng chống dịch vừa phát huy hết tiềm năng kinh tế của mình. Dưới đây là những số liệu từ Cục Thống kê thành phố Hải Phòng, giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về tình hình phát triển kinh tế Hải Phòng nói chung và các khu công nghiệp đầy triển vọng như KCN Nam Đình Vũ – NDV nói riêng.

1. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 năm 2020 ước tính giảm 4,27% so với tháng trước và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,36% so với cùng kỳ; khai khoáng giảm 22,95%; sản xuất và phân phối điện tăng 0,24%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 9,61%;

* Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 7 tháng/2020 ước giảm 15,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số ngành có chỉ số tiêu thụ giảm mạnh như: sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) giảm 57,6%; sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su giảm 41%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm 25,9%; sản xuất xi măng, vôi, thạch cao giảm 11%, sản xuất đồ uống giảm 8,6%; sản xuất sắt, thép, gang giảm 6,4%; sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh giảm 9%; sản xuất thiết bị điện giảm 4,7%…

* Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 31/7/2020 ước giảm 1,94% so với tháng trước và tăng 20,42% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho giảm so cùng kỳ: sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản giảm 21,66%; sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 14,9%; sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ giảm 9,41%; sản xuất săm, lốp cao su, đắp và tái chế lốp cao su giảm 87,33%… 

* Một số sản phẩm công nghiệp có chỉ số sản xuất ước 7 tháng năm 2020 tăng cao so với cùng kỳ: xe máy điện tăng 118,96%; thức ăn cho gia cầm tăng 54,93%; module camera tăng 34,55%; ắc quy điện các loại tăng 33,13%; phôi thép tăng 19.98%; dây cách điện đơn dạng cuộn bằng đồng tăng 11,29%; điện sản xuất tăng 5,07%… Một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ: quần áo các loại giảm 21,16%; phân bón giảm 25,42%; màn hình khác giảm 3,94%; máy giặt giảm 18,54%; lốp xe ô tô giảm 43,22%; xi măng Portland đen giảm 9,3%.

* Lao động của các doanh nghiệp tại thời điểm 31/7/2020 dự kiến tăng 0,27% so với tháng trước và giảm 5,63% so với cùng kỳ, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 2,3%; lao động doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 6,9%; lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 5,5% so cùng kỳ. 

kinh tế Hải Phòng
Tình hình kinh tế Hải Phòng tháng 7/2020

2. Đầu tư xây dựng

* Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Tính đến 15/7/2020 Hải Phòng có 733 dự án còn hiệu lực:

Tổng vốn đầu tư      :  18.488,48 triệu USD

Vốn điều lệ              :    6.651,44 triệu USD

Vốn Việt Nam góp  :       243,73 triệu USD

Nước ngoài góp       :    6.407,71 triệu USD

 

Tính từ đầu năm đến 15/7/2020 toàn thành phố có 44 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư 434,63 triệu USD và 20 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng là 314,08 triệu USD. Các dự án mới và tăng vốn chủ yếu ở ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. 

Từ nửa cuối tháng 6 đến 15/7/2020 có 9 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư là 259,39 triệu USD; trong đó có dự án lớn là: dự án nhà máy sản xuất của USI tại Việt Nam, chuyên sản xuất và lắp ráp các bảng mạch điện tử, thiết bị đeo được với vốn đầu tư 200 triệu đô. Điều chỉnh tăng vốn có 3 dự án với số vốn tăng là 11,2 triệu USD. Ngoài dự án cấp mới lớn đã kể trên, còn lại các dự án cấp mới và điều chỉnh tăng vốn đa số chủ yếu là các dự án nhỏ, vốn đăng ký và điều chỉnh không lớn. 

Từ đầu năm đến thời điểm 15/7/2020 có 11 dự án thu hồi/chấm dứt hoạt động trong đó 1 dự án do hết thời hạn dự án, 10 dự án nhà đầu tư quyết định chấm dứt dự án.

3. Vận tải hàng hóa và hành khách

3.1. Vận tải hàng hoá

Khối lượng hàng hoá vận chuyển tháng 7 năm 2020 ước đạt 18,8 triệu tấn, tăng 2,52% so với tháng trước và tăng 11,12% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 7 tháng đầu năm 2020 đạt 117,6 triệu tấn, tăng 2,97% so với cùng kỳ năm trước. 

Khối lượng hàng hóa luân chuyển tháng 7 năm 2020 ước đạt 9.017,2 triệu tấn.km, tăng 0,15% so với tháng trước và tăng 12,29% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 7 tháng đầu năm 2020 đạt 59.408,7 triệu tấn, tăng 6,51% so với cùng kỳ năm trước. 

3.2. Vận tải hành khách

Khối lượng hành khách vận chuyển tháng 7 năm 2020 ước đạt 4,5 triệu lượt, tăng 5,87% so với tháng trước, giảm 25,07% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 7 tháng đầu năm 2020 đạt 29,1 triệu lượt, giảm 27,65% so với cùng kỳ năm trước. 

Khối lượng hành khách luân chuyển tháng 7 năm 2020 ước đạt 173,8 triệu Hk.km, tăng 5,48% so với tháng trước và giảm 26,17% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 7 tháng đầu năm 2020 đạt 1.156,2 triệu Hk.km, giảm 28,04% so với cùng kỳ năm trước. 

3.3. Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải

Doanh thu dịch vụ kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 7 năm 2020 ước đạt 2.968,6 tỷ đồng, tăng 1,05% so với tháng trước và tăng 16,96% so với cùng tháng năm trước. Ước tính 7 tháng năm 2020 doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 18.265,9 tỷ đồng, tăng 5,78% so với cùng kỳ năm trước. 

4. Hàng hoá thông qua cảng 

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng tháng 7 năm 2020 ước đạt 12.248,3 nghìn TTQ, tăng 3,28% so với tháng trước và tăng 10,09% so với cùng kỳ năm trước. 

* Doanh thu cảng biển tháng 7 năm 2020 của khối cảng trên địa bàn thành phố ước đạt 463,3 tỷ đồng, tăng 2,19% so với tháng trước, tăng 1,23% so với cùng kỳ. Doanh thu cảng biển 7 tháng đầu năm 2020 đạt 3.050 tỷ đồng, giảm 4,69% so với cùng kỳ năm 2019.

kinh tế xã hội
Cảng Biển KCN Nam Đình Vũ – NĐV

Nguồn: http://thongkehaiphong.gov.vn