LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ SAO ĐỎ

Địa chỉ: Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 0225 3 814301 – Fax: (+84) 0225 3 814300

Hotline tư vấn: (+84) 965 469 469

Email: sales@saodogroup.com

Website: www.namdinhvu.com