Khu phi thuế quan, cảng biển và công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1) nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải nên các nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi đầu tư đặc biệt sau:

Ưu đãi về Thuế:

  • Thuế suất thu nhập doanh nghiệp bằng 10% trong 15 năm được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế và bằng 20%  trong các năm tiếp theo.
  • Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư; trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu tiên kể từ khi có doanh thu từ dự án đầu tư thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

  • Tiền thuế sử dụng đất: Miễn 100% tiền thuế đất trong suốt thời gian thực hiện dự án.

Và những ưu đãi về Thuế khác theo qui định hiện hành của Chính phủ Việt Nam.

Ngoài ra, Nam Đình Vũ IP còn linh hoạt điều chỉnh về giá thuê đất, điều khoản thanh toán, dịch vụ khách hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các Nhà đầu tư.

Ưu đãi đặc biệt của KCN Nam Đình Vũ dành cho nhà đầu tư: 

Hỗ trợ Nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý trong thời gian ngắn nhất và hoàn toàn miễn phí:

  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  • Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;