Bản tin Quý 1 – 2020 – Cùng thế giới đẩy lùi Covid 19

Bản tin Quý 1 – 2020 – Cùng thế giới đẩy lùi Covid 19

  1. Tiến độ Dự án tại KCN Nam Đình Vũ
  2. Hoạt động của các nhà đầu tư Quý I/2020
  3. Theo dòng sự kiện Quý I/2020
  4. Chính sách pháp luật
  5. Môi trường đầu tư

Chi tiết xem tại đây

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *