Các tiêu chuẩn an toàn lao động tại Nam Đình Vũ

An toàn lao động về con người luôn luôn là yếu tố quan tâm hàng đầu của KCN NDV. Để kiến tạo một môi trường lao động thực sự hiệu quả, mang lại sự an tâm tin tưởng của các đối tác, NDV đã không ngừng xây dựng và phổ biến các tiêu chuẩn an toàn lao động trong khuôn viên khu công nghiệp. Để thực sự là nơi lan tỏa giá trị, NDV cũng phải bắt đầu từ việc đảm bảo an toàn lao động cho chính tập thể công nhân viên của mình và đồng thời tập thể công nhân viên cũng cần phải nghiêm túc chấp hành để bảo đảm tiêu chuẩn an toàn lao động chung:

Trách nhiệm của NDV:

Về môi trường làm việc:

– Cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết cho nhân viên;

– Cung cấp đầy đủ phúc lợi và công bằng với tất cả nhân viên;

– Định kỳ kiểm tra chất lượng môi trường làm việc (Độ ồn, chất thải, các yếu tố nguy hiểm,…)

– Có khu vực vệ sinh cá nhân đầy đủ, sạch đẹp;

– Khu vực làm việc rộng rãi, thông thoáng;

– Hỗ trơ chi phí, phương tiện đi lại theo nhu cầu công việc dành cho nhân viên;

Về trang bị bảo hộ lao động:

– Trang bị và cung cấp đầy đủ các phương tiện an toàn lao động bảo vệ cá nhân khi làm công việc có yếu tố nguy hiểm, có hại;

– Đảm bảo cung cấp chất lượng tốt nhất và mới nhất dành cho các trang bị bảo hộ;

– Trang bị các thiết bị an toàn lao động tại nơi làm việc;

an toàn lao động
KCN NDV luôn chú trọng vào sự an toàn của các cán bộ công nhân viên

Về phương tiện lao động:

– Sử dụng, bảo trì, bảo quản tại nơi làm việc theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và theo nội quy, quy trình bảo đảm an toàn lao động tại nơi làm việc;

– Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, vật tư, chất lượng nhà xưởng, nhà kho;

Về phòng ngừa sự cố:

– Tổ chức kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc khi cần thiết hoặc theo qui định khu công nghiệp;

– Cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động;

– Có biển cảnh báo, bảng chỉ dẫn đặt ở vị trí dễ thấy đối với máy, thiết bị, vật tư và chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại nơi làm việc;

– Xây dựng và ban hành kế hoạch xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc;

Về hoạt động tuyên truyền:

– Tuyên truyền, phổ biến nội quy, quy định, các biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc;

– Huấn luyện cho người lao động biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc liên quan đến công việc;

Về xử lý sự cố:

– Xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp;

– Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ hoặc khi xảy ra tai nạn, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vượt khỏi khả năng kiểm soát.

Về phòng ngừa dịch bệnh Covid-19:

– Hướng dẫn đầy đủ các biện pháp phòng ngừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến toàn bộ công nhân viên;

– Đảm bảo kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt nhân viên hàng ngày;

– Cung cấp khẩu trang, vật dụng cần thiết cho nhân viên khi đi công tác;

– Cải thiện hệ thống gió tại các nhà máy, nhà xưởng;

– Phổ biến tập thể cán bộ công nhân viên cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone;

Trách nhiệm của tập thể công nhân viên:

– Chấp hành nghiêm quy định, nội quy, quy trình, yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động do người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

– Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức, kỹ năng về các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;

– Sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp, các thiết bị an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc trong quá trình thực hiện các công việc, nhiệm vụ được giao;

– Tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trước khi sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư, vật chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;

– Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp gây mất an toàn, vệ sinh lao động, hành vi vi phạm quy định an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;

– Báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi biết tai nạn lao động, sự cố hoặc phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp;

– Tham gia các sự kiện, hoạt động về sức khỏe của nơi làm việc

DSC8755
Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao giúp nâng cao sức khỏe cơ thể và tinh thần minh mẫn, nhằm tăng cường sức đề kháng đối với dịch bệnh Covid-19

– Chủ động tham gia ứng cứu, khắc phục sự cố, tai nạn lao động theo phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp hoặc khi có lệnh của người sử dụng lao động, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Tự giác và thực hiện trung thực khi khai báo sức khỏe và lịch trình di chuyển của bản thân khi cảm thấy nghi ngờ có dấu hiệu Covid-19;

– Thường xuyên rửa tay. Dùng xà phòng và nước hoặc dung dịch rửa tay chứa cồn.

– Giữ khoảng cách an toàn với những người đang ho hoặc hắt hơi.

– Luôn luôn đeo khẩu trang trong lúc làm việc và giao tiếp với đồng nghiệp hoặc người lạ.

– Không chạm vào mắt, mũi hoặc miệng nếu chưa rửa tay sạch sẽ.

– Khi ho hoặc hắt hơi, hãy dùng khăn giấy hoặc gập khuỷu tay lại để che mũi và miệng.

– Hãy ở nhà khi cảm thấy không khỏe.

– Hãy đi khám nếu bị sốt, ho và khó thở.