Đất kho bãi

Ngành nghề sản xuất:  đầu tư kinh doanh kho bãi, dịch vụ vận tải. Đất sạch sẵn sàng bàn giao lớn với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích dịch vụ.

Tổng diện tích đất kho bãi: 106ha

Diện tích sẵn sàng cho thuê: 40ha

Ngành nghề sản xuất:  đầu tư kinh doanh kho bãi, dịch vụ vận tải.

Đất sạch sẵn sàng bàn giao lớn với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích dịch vụ.

Diện tích cho thuê linh hoạt: từ 1ha trở lên tùy theo yêu cầu của nhà đầu tư.

  • Tiện ích trong Khu: đã sẵn sàng và được đấu nối đến chân hàng rào Khu đất thuê:
  • Cấp điện: giai đoạn 1 công suất 2×63 MVA
  • Cấp nước 30.000 m3/ngày
  • Nhà máy xử lý nước thải: giai đoạn 1 công suất 10.000 m3/ngày.

Tiện ích khác: cung cấp dịch vụ cảng biển, ngân hàng, bưu điện, kho vận, hải quan tại chỗ…

Hotline: +84 965 469 469 liên hệ ngay để nhận báo giá trong ngày.