HỆ THỐNG ĐƯỜNG SẮT QUỐC TẾ

Nằm trong hệ thống đường sắt quốc gia Việt Nam, Ga Hải Phòng hiện tại là một trong những ga lớn và hiện đại nhất cả nước

Năng lực vận tải hàng hoá đáp ứng thường xuyên từ 3000 đến 4000 tấn xếp, 2000 đến 3000 tấn dỡ/ngày

Kết nối trực tiếp đến 2 thành phố Nam Ninh, Côn Minh Trung Quốc và nối dài đến các quốc Đông Bắc Á

 

hm timg 4 kra