Tập Đoàn Sao Đỏ tuyển dụng các vị trí kế toán T6/2022

Tập đoàn Sao Đỏ – Tập đoàn kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực, với kinh nghiệm 20 năm hình thành và phát triển, chúng tôi cần tuyển dụng 

I. Vị trí tuyển dụng:

1. Giám đốc Tài chính:

Số lượng : 1 người

Nơi làm việc: Hải Phòng

Mô tả công việc:

 • Tham mưu Giám đốc, xây dựng hệ thống quản lý tài chính – kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty:
 • Tổ chức soạn thảo và đề xuất ban hành các quy chế quản lý tài chính, quản lý chi tiêu nội bộ.
 • Xây dựng các quy trình, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ, quy trình hạch toán kế toán, thanh quyết toán…
 • Tổ chức hướng dẫn và giám sát việc thực hiện tại các phòng ban/đơn vị trực thuộc.
 • Chủ trì việc lập và tổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty:
 • Phân tích, dự báo tình hình tài chính của Công ty. Hoạch định chiến lược, kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn của Công ty. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.
 • Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, hình thức huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư theo kế hoạch đã được duyệt.
 • Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp với từng thời kỳ cụ thể. Phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, phát hiện kịp thời và đề xuất Tổng Giám đốc các giải pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn.
 • Tổng hợp thông tin, số liệu và lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính trình Ban lãnh đạo Công ty. Tham mưu các biện pháp tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn, cân đối nguồn vốn phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh.
 • Tiến hành phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp để đưa ra các chiến lược phù hợp.
 • Hoạch định chiến lược tài chính cho doanh nghiệp.
 • Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty
 • Tổ chức kiểm tra, soát xét các khoản thu/chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước. Rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ.
 • Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng các khoản chi tiêu tài chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị
 • Phát hiện các trường hợp sử dụng chi phí, tài sản không đúng mục đích và báo cáo, đề xuất xử lý.
 • Tổ chức phối hợp với các bộ phận liên quan thu và thanh quyết toán các khoản chi đối với cán bộ nhân viên/đối tác/khách hàng. Tổ chức quản lý quỹ/két tiền mặt của Công ty.
 • Giám sát thực hiện quy chế quản lý tài chính Công ty, phát hiện và ngăn ngừa các trường hợp vi phạm.
 • Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán:
 • Chỉ đạo công tác thu thập, xử lý thông tin, hạch toán số liệu kế toán của các kế toán chi tiết.
 • Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu cân đối số liệu. Phát hiện sai sót và hướng dẫn, phối hợp với các kế toán chi tiết xử lý, điều chỉnh phù hợp.
 • Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán định kỳ/đột xuất và giải trình chi tiết gửi ban lãnh đạo.
 • Chỉ đạo việc cung cấp thông tin, số liệu kế toán, lưu trữ, bảo mật các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của ban lãnh đạo Công ty và cơ quan quản lý Nhà nước.
 • Tham gia thẩm định các dự án/kế hoạch đầu tư sản xuất/tài chính – tiền tệ:
 • Đánh giá, phân tích, thẩm định tính hiệu quả các dự án/kế hoạch đầu tư, các hợp đồng kinh tế.
 • Nghiên cứu đề xuất các giải pháp huy động vốn và quản lý phần vốn góp của Công ty tại các đơn vị khác.
 • Xây dựng và đề xuất các phương án phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ tài chính, đầu tư tài chính, quản trị vốn lưu động.
 • Quản lý, điều hành công việc của cán bộ, nhân viên trong phòng
 • Chịu trách nhiệm quản lý và điều hành phòng Tài chính thực hiện nghiêm túc và đầy đủ chức năng nhiệm vụ.
 • Phổ biến các nội quy, chính sách đến toàn bộ cán bộ, nhân viên trong phòng và giám sát, kiểm tra việc thực hiện.
 • Xác định nhu cầu nhân sự, đề xuất và thực hiện tuyển dụng.
 • Trực tiếp phân công công việc, hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên trực thuộc.
 • Giám sát, nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên và đề xuất, khen thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng quy định.
 • Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.
 • Tổ chức phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán thống kê liên quan đến hoạt động của Công ty theo chế độ quy định.
 • Phối hợp hoặc chủ trì thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Tổng giám đốc.

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp đại học hệ chính quy trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc Kiểm toán;
 • Có hơn ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và từng giữ chức vụ Giám Đốc Tài Chính – Kế toán. Ưu tiên những ứng viên đã từng làm việc  tại các công ty/tập đoàn lớn.
 • Nắm vững các qui định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kiểm toán.
 • Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm cao và chịu được áp lực cao trong công việc.
 • Có khả năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề và giao tiếp hiệu quả;
 • Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng và phần mềm liên quan;

Quyền lợi:

 • Ký hợp đồng lao động, bảo hiểm và các chế độ khác của công ty;
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;
 • Mức lương từ 25tr trở lên.

2. Kế toán trưởng:

Số lượng : 2 người (01 nam)

Nơi làm việc: Hải Phòng

Mô tả công việc:

 • Điều hành, giải quyết công việc kế toán của Công ty theo đúng Luật định và các quyết định, thông tư­, công văn hư­ớng dẫn của Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế và các cơ quan chức năng cấp trên.
 • Chịu trách nhiệm tr­ước Hội đồng quản trị, Pháp luật của Nhà n­ước về các số liệu báo cáo tuân thủ tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của hệ thống kế toán đang áp dụng.
 • Tổ chức điều hành bộ máy kế toán của Công ty.
 • Điều hành công tác kế toán và tham m­ưu cho lãnh đạo công ty để bảo toàn vốn sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả đồng vốn.
 • Tham m­ưu cho lãnh đạo công ty về các nguyên tắc tài chính kế toán đối với hợp đồng kinh tế ký kết với bên ngoài.
 • Tham m­ưu cho lãnh đạo công ty về tính hiệu quả của các dự án công ty chuẩn bị đầu t­ư.
 • Lập báo cáo các khoản phải nộp ngân sách, các quỹ trích lập theo chế độ chính sách quy định.
 • Lập và nộp báo cáo tài chính theo luật định tới các cơ quan quản lý chức năng đảm bảo chính xác và kịp thời.
 • Cung cấp các số liệu về tình hình tài chính của Công ty cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc các đơn vị quản lý chức năng khi có sự chỉ đạo của lãnh đạo Công ty.
 • Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Chủ tịch và Tổng giám đốc Công ty.

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp đại học Kinh tế quốc dân, đại học Tài chính kế toán, chuyên ngành kế toán
 •  Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc với vị trí tương đương
 • Tính tình trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, ham học hỏi và cầu tiến
 • Định hướng làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty
 • Có chứng chỉ Kế toán trưởng.

Quyền lợi:

 • Ký hợp đồng lao động, bảo hiểm và các chế độ khác của công ty;
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;
 • Mức lương từ 17.000.000đ /tháng.

3. Kế toán tổng hợp:

Số lượng : 2 người

Nơi làm việc: Hải Phòng

Mô tả công việc:

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.
 • Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
 • In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
 • Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
 • Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu  cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của Trưởng phòng.
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp đại học Kinh tế quốc dân, đại học Tài chính kế toán, chuyên ngành kế toán
 •  Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc với vị trí tương đương
 • Tính tình trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, ham học hỏi và cầu tiến
 • Định hướng làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty

Quyền lợi:

 • Ký hợp đồng lao động, bảo hiểm và các chế độ khác của công ty;
 • Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;
 • Mức lương từ 12.000.000đ /tháng.

II. Hồ sơ dự tuyển: Bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn xin việc;
 • CV cá nhân: mô tả chi tiết quá trình học tập và công tác;
 • Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4×6 (06 tháng gần nhất): có xác nhận của địa phương nơi cư trú;
 • Các loại văn bằng chứng chỉ: bản sao công chứng;
 • Giấy khai sinh: bản sao công chứng;
 • Chứng minh nhân dân, hộ khẩu thường trú: bản sao công chứng;
 • Giấy khám sức khoẻ (3 tháng gần nhất): xác nhận của bệnh viện.

III. Thông tin liên lạc:

 • Ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại Tập đoàn Sao Đỏ: Số 768B Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, quận Hải An, Hải Phòng hoặc gửi qua địa chỉ email: trangdt@saodogroup.com.
 • Hạn cuối cùng nhận hồ sơ vào ngày 31/08/2022 (hồ sơ đã nhận không trả lại).
 • Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Mrs Trang – Tel: 0915 183 096 – 02253 814 301