TOẠ ĐÀM KINH TẾ HẢI PHÒNG 2020 – NHỮNG VẬN HỘI MỚI

Năm 2019 với nhiều thành tựu lớn trong bức tranh kinh tế Thành Phố nói riêng và của Việt Nam nói chung, có những con số ấn tượng trong các chỉ tiêu kinh tế mà Hải Phòng đã đạt được nhờ một loạt giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Thành phố. GRDP năm 2019 của Hải Phòng đạt mức 16,5%, mức cao nhất cả nước, Quy hoạch đô thị chứng kiến nhiều dấu ấn…
Hoạt động trong các lĩnh vực cốt lõi của thành phố biển Hải Phòng, Tập đoàn Sao Đỏ không ngừng đầu tư, phát triển các dự án lớn có chất lượng dịch vụ cao để đưa hình ảnh thành phố Hải Phòng năng động đến với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế…
Buổi toạ đàm có sự tham dự của:
– Đại diện Tập đoàn Sao Đỏ: CEO Nguyễn Thành Phương.
– Ông Đan Đức Hiệp: PGS. TS. Chuyên gia kinh tế độc lập
– Ông Nguyễn Ngọc Thành: Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng