Tập Đoàn Sao Đỏ – Chủ đầu tư KCN Nam Đình Vũ tuyển dụng các vị trí hấp dẫn Q1/2022

Tập Đoàn Sao Đỏ – Chủ đầu tư Khu phi thuế quan, Cảng Biển và KCN Nam Đình Vũ – 1 trong những thương hiệu doanh nghiệp lớn nhất tại Hải Phòng, với mục tiêu phát triển Tập Đoàn và các dự án đầu tư, chúng tôi cần tuyển dụng các vị trí sau đây.

1. Nhân viên Kế hoạch Đầu Tư: 1 người

2. Phó phòng Kế hoạch đầu tư: 1 người

3. Nhân viên Pháp Chế

4. Trưởng Ban Kiểm Soát

Chi tiết xem Tại Đây