Đất dầu khí

Tỷ lệ lấp đầy cho thuê: 100%. Tiến độ đầu tư hIện tại: đoàn thành san lấp, đang xây dựng hạ tầng kỹ thuật cảng.

  • Quy mô cảng dầu khí: 31ha với 03 bến.
  • Công suất: 70.000 m3
  • Tiếp nhận tàu có trọng tải: đến 30.000DWT.

Tổng diện tích đất dầu khí và hóa chất: 31ha

Diện tích đất sẵn sàng cho thuê: 15ha

Tiến độ đầu tư hiện tại: đoàn thành san lấp, đang xây dựng hạ tầng kỹ thuật cảng.

Hotline: +84 965 469 469. Hãy liên hệ ngay để nhận báo giá trong ngày.